• Current

NO CHANGE NO JESUS!

Hier word die goeie nuus van Jesus Christus weekliks vertel, mense groei geestelik en verdiep, en lewens verander radikaal!

Vertel

Ons droom van ‘n gemeente : WAAR DIE GOEIE NUUS VAN JESUS CHRISTUS WEEKLIKS VERTEL WORD

Verdiep

Ons droom van ‘n gemeente : WAAR DIE MENSE WEEKLIKS GEESTELIK GROEI EN VERDIEP

Vernuwe

Ons droom van 'n gemeente : WAAR MENSE SE HARTE, LEWENS EN DENKE VERNUWE WORD DAAGLIKS

Verander

Ons droom van ‘n gemeente : WAAR LEWENS RADIKAAL VERANDER!

Desember / Januarie Maandblad

Laai gerus af

 

NO CHANGE NO JESUS!

Layout mode
Predefined Skins
Patterns Background
Images Background