Wie is Ons?

Ons Visie & Droom

Loading
loading..

Vertel – Ons droom van ‘n gemeente : WAAR DIE GOEIE NUUS VAN JESUS CHRISTUS WEEKLIKS VERTEL WORD

Matt 28:18-20 – Jesus kom toe nader en sê vir hulle: “Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde.  Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.”

 

Verdiep – Ons droom van ‘n gemeente : WAAR DIE MENSE WEEKLIKS GEESTELIK GROEI EN VERDIEP

Kol 1:28 – Hóm (Jesus) verkondig ons deurdat ons alle mense met alle moontlike wysheid onderrig en leer, sodat ons elke mens tot geestelike volwassenheid in Christus kan bring.

 

Vernuwe – Ons droom van ‘n gemeente : WAAR MENSE SE HARTE, LEWENS EN DENKE VERNUWE WORD DAAGLIKS

Romeine 12:2 – Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.

 

Verander – Ons droom van ‘n gemeente : WAAR LEWENS RADIKAAL VERANDER!

Phil 1:27 – “…. whatever happens, conduct yourselves in a manner that is worthy of the Gospel of Christ.”  

“NO CHANGE, NO JESUS!

Layout mode
Predefined Skins
Patterns Background
Images Background