Bankbesonderhede

Loading
loading..

TIENDES

Naam: Veranderde Lewens Lopend

Bank :  ABSA Horison

Kode : 632005

Rek no : 0330 580 135

Soort : Tjek

Verwysing: Tiende

Bydraes kan ook per Zapper gemaak word:

“Scan” die kode hieronder in en en betaal jou tiende via Zapper.

Zapper 10des


KAMPE EN KURSUSSE (nie 10des nie)

Naam: Veranderde Lewens Projekte

Bank :  ABSA Horison

Kode : 632005

Rek no : 4064 883 450

Soort : Tjek

Verwysing: voorletter + van + waarvoor

Bydraes kan ook per Zapper gemaak word:

“Scan” die kode hieronder in en en betaal jou kamp, kurses of projek via Zapper.

Zapper Projekte

Layout mode
Predefined Skins
Patterns Background
Images Background